Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
31.07.2008 04.08.2008 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2008 06.08.2008 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента