Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

за звiтний перiод: стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 114осiб; середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб; чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб; фонду оплати працi 2004.5 тис.грн. за попереднiй перiод: стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 84 осiб; середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб; чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб; фонду оплати працi 1113,2 0 тис.грн. Причина збiльшення чисельностi працiвникiв у порiвннi з попереднiм перiод у зв"язку з вiдкриттям ливарного цеху. Фонд оплати працi збiльшився до порiвння з 2007 року в зв"язку з ростанням рiвня мiннiмальної оплати працi.