Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сабадаш Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ 182737 30.11.2007 Свiтловодським МРВ Умвс України в Кiровоградськiй областi
Рік народження** 1971
Освіта** вища , Кременчуцький державний полiтехнiчний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** голова правлiння ВАТ "Славутський рем.мех. завод"
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата працi по штатному розпису та колективного договору.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубонос Валерiй Степанович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 742357 30.11.2006 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
Рік народження** 1952
Освіта** середня-спецiальна. Кiровоградський технiкум машинобудування
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукрогiдромаш", головний iнженер
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата працi згiдно штатного розпису та колективного договору

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каратнюк Микола Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 735809 28.03.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
Рік народження** 1952
Освіта** вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукрогiдромаш",начальник МСЦ
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата працi згiдно штатного розпису та колективного договору.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Срiбняк Iван Степанович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НР 152765 03.01.1997 Новоселицьким РВ УСВ України в Чернiвецькiй областi
Рік народження** 1954
Освіта** вища Бiлгородський технологiчний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукрогiдромаш", начальник служби беспеки.
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає ,оплата працi згiдно штатного розпису та колективного договору.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Людмила Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 477128 22.08.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
Рік народження** 1953
Освіта** середньо спецiальна , Кiровоградський технiкум сiльського машинобудування.
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукрогiдромаш", заступник директора по економiкi.
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає ,оплата працi згiдно штатного розпису та колективного договору.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебедева Людмiла Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АР 267144 25.04.2001 Гагарiнським РВ УМВС України вм.Севастопiль
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** акцiонер .
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає ,.винагорода непередбачена .

Посада Голова наглядова ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ОО 259958 02.12.1999 Залiзничний РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** акцiонер
Опис непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , винагорода непередбачена.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ЗАТ "Насосмаш"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 24712455
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис почтова адреса6 25006, м.Кiровоград, вул. Червоно гвардiйська, 94.

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "КУА "Парангон" (ПВНIФЗТ "Парангон)
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 34464724
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис адреса: 99028 м.Севастополь, вул. П.Дибенка ,6.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.