Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.1994
4. Територія (область)
Кіровоградська
5. Статутний капітал (грн)
7622485.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
94
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.13ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ПОМП І КОМПРЕСОРІВ
24.51ЛИТТЯ ЧАВУНУ
24.52ЛИТТЯ СТАЛІ
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26004500095661
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
26004500095661