Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СТАРТАП" 38866104 01015 м. Київ . вул.Московська,46/2, лiтера А 7531336 24.701049785498 7531336
ТЕЗЕРIСТЕН КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД HE275045 4003 КIПР" . мiсто Лiмассол Spyrou Kyprianou,61, SC HOUSE 7223640 23.691877679142 7223640
МЕТИГЛОУ ХОЛДIНГС ЛТД HE238810 2006 КIПР" . Nicosia Ippokratous, Akropolis, 3A 7591985 24.899964555526 7591985
Вiларiка Бiзнес Корп. 177533 0 СЕЙШЕЛЬСЬКI ОСТРОВИ" . Victoria, Mae Francis Rachel Str., Sound and Vision House, Suite 3988807 13.082369488195 3988807
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Лисенко Сергiй Миколайович 3931401 12.89409101224 3931401
Усього 30267169 99.2693525206 30267169

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).