Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)** у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Насоси вiдцентровi, запчастини до них на суму 8339,9 тис.грн 8339.9 37.3 на суму 10970.2 тис.грн 10970.2 42.9
2 Лиття сталi на суму 9220,3 тис.грн. 9220.3 41.3 на суму 9616,1 тис.грн. 9616.1 37.6
3 Лиття чавуну на суму 4549,6 тис.грн. 4549.6 20.4 на суму 4738 тис.грн. 4738 18.5

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.