Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
16.02.2017 17.02.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
18.04.2017 20.04.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.04.2017 20.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.05.2017 04.05.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства