Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СТАРТАП" 38866104 01015 м. Київ . вул.Московська,46/2, лiтера А 7531336 24.701049785498 7531336 0 0 0
Компанiя "Толiварiя ЛТД" (TOLIVARIA LTD) HE252342 3048 КIПР" . мiсто Лiмассол Троiзiнос, буд.4А 7223640 23.691877679142 7223640 0 0 0
Компанiя "МАРАТЕВ СЕРВIСЕЗ ЛIМIТЕД (MARATHEV SERVICES LIMITED) HE274491 4003 КIПР" . мiсто Лiмассол Спiру Кипрiану,61, СК ХАУС 7591985 24.899964555526 7591985 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лисенко Сергiй Миколайович Посадова особа не надала згоди на розкриття даної iнформацiї 3180998 10.43294177362 3180998 0 0 0
Усього 25527959 83.725833793786 25527959 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.