Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Опис Дивiденди не нараховувались, оскiльки за звiтний та попереднiй перiоди товариство отримувало збитки.