Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 08.06.2010
Дата публікації 10.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Сабадаш Володимир Миколайович (паспорт: серiя ЕВ номер 182737 виданий Свiтловодським МРВУМВС України в Кiровоградськiй областi 30.11.2007) звiльнено з посади голови правлiння Сабадаш Володимира Миколайовича з 08.06.2010 року ( згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 01.06.2010 року та Наказу по пiдприємству №60 вiд 01.06.2010року ) Обiймав посаду з 04.12.2007 року . Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович (паспорт: серiя ЕА номер 820506 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.02.2010) призначено на посаду голови правлiння Гавазу Дмитра Валерiйовича
з 09.06.2010 року (згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 01.06.2010 року та Наказу по пiдприємству №60 вiд 01.06.2010року ) працює головою правлiння з 09.06.2010 року не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на термiн згiдно Статуту Товариства.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Гаваза Дмитро Валерійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович