Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2007
Дата публікації 13.09.2007 15:46:41
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Голова правління - Кузьменко Людмила Василівна. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Котiков Дмитро Семенович (паспорт: серiя ЕА номер 213833 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.11.1996) звiльнена з посади згiдно рiшення та протокола № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. Працював на данiй посадi 15 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова правлiння Кузьменко Людмила Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 477128 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.08.1998) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. До призначення на посаду голови правлiння працювала на посадi заступника директора з економiчних питань ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш". Строк на який призначено особу - безстроково до переобрання. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0201%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Кузьменко Людмила Василівна Голова правління