Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 08.06.2010
Дата публікації 26.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Гаваза Дмитро Валерійович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Сабадаш Володимир Миколайович (паспорт: серiя ЕВ номер 182737 виданий Свiтловодським МРВУМВС України в Кiровоградськiй областi 30.11.2007) звiльнено з посади голови правлiння Сабадаш Володимира Миколайовича з 08.06.2010 року ( згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 01.06.2010 року та Наказу по пiдприємству № 60 вiд 01.06.2010року ) Обiймав посаду з 04.12.2007 року . Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович (паспорт: серiя ЕА номер 820506 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.02.2010) призначено на посаду Виконуючого обов'язки Голови правлiння Гавазу Дмитра Валерiйовича з 09.06.2010 року (згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 01.06.2010 року та Наказу по пiдприємству № 60 вiд 01.06.2010 року ) працює Виконуючим обов'язки Голови правлiння з 09.06.2010 року. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на термiн згiдно Статуту Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Гаваза Дмитро Валерійович