Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.04.2011
Дата публікації 12.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Шульга Михайло Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Горкуценко Наталiю Костянтинiвну (паспорт: серiя СК номер 681969 виданий Фастiвським МРВ ГУМВД України в Київськiй областi 16.10.1997) звiльнена з посади згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11). На зазначенiй посадi особа перебувала з 27.04.10 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Лебедєву Людмилу Петрiвну (паспорт: серiя АР номер 267144 виданий Гагарiнським РВ УМВС України в м. Севастополi 25.04.2001) звiльнена з посади згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11). На зазначенiй посадi особа перебувала з 31.07.08 р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 24.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Лебедєву Людмилу Петрiвну (паспорт: серiя АР номер 267144 виданий Гагарiнським РВ УМВС України в м. Севастополi 25.04.2001) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11), попереднє мiсце роботи до призначення на посаду - ПАТ "Цукрогiдромаш", Голова ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на один рiк. Володiє часткою в статутному фондi емiтента-24.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Морозову Олену Iванiвну (паспорт: серiя ЕЕ номер 350501 виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму 27.12.2000) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11), основне мiсце роботи до призначення на посаду - ТОВ "МЕГАПОЛIС - 2001", гол. вiддiлу аналiзу. Акцiями Товариства не володiє. Особу обрано строком на один рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Члена Ревiзiйної комiсiї Холошина Андрiя Олександровича (паспорт: серiя КН номер 814142 виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 08.12.1998) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11), попереднє мiсце роботи до призначення на посаду - ТОВ "ГРУПА IНТЕР КАР ГРУП", юрисконсульт. Особу обрано строком на один рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Члена Ревiзiйної комiсiї Жовнерчук Наталiю Анатолiївну (паспорт: серiя СН номер 588525 виданий Подiльським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 15.07.1997) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2011 року (протокол № 1/11), попереднє мiсце роботи до призначення на посаду - ПАТ "СНЗ", член ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на один рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Шульга Михайло Миколайович