Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.02.2012
Дата публікації 13.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Качур Герман Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа В.О.Голови правлiння Шульга Михайло Миколайович (паспорт: серiя НН номер 469205 виданий Крюковським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 20.08.1997) звiльнена з посади за згодою сторiн (Наказ по пiдприємству № 26К вiд 10.02.2012 року) згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 10.02.2012 року. Згiдно Статуту товариства та компетенцiї Наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння (голови правлiння) обов'язки якого вiн виконував з 16.02.2011 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа В.О.Голови правлiння Качур Герман Миколайович (паспорт: серiя НЕ номер 473488 виданий Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi 15.11.1996) призначена на посаду (Наказ по пiдприємству № 27К вiд 13.02.2012 року) та згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Цукрогiдромаш" вiд 10.02.2012 року, приступити до роботи з 13.02.2012 року, попереднє мiсце роботи директор ТОВ "Кiровоградський електрометалургiйний завод". Згiдно Статуту товариства та компетенцiї Наглядової ради мають право обрання та вiдкликання повноважень члена правлiння (голови правлiння), призначено на термiн згiдно Статуту товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Качур Герман Миколайович