Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.07.2012
Дата публікації 05.07.2012 15:41:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Качур Герман Миколайович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОСАДОВА ОСОБА Член правлiння КАРАТНЮК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (паспорт: серiя ЕА номер 735800 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.03.2000) ЗВIЛЬНИВСЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА ПРАВЛIННЯ КАРАТНЮК М.М. З О4.07.2012 РОКУ ЗГIДНО ПРОТОКОЛУ ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ" ВIД 04.07.2012 РОКУ.
* ЗГIДНО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ТА КОМПЕТЕНЦЇЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЧЛЕН ПРАВЛIННЯ КАРАТНЮК М.М. ВИКОНУВАВ ОБОВ’ЯЗКИ З 28.05.2010 РОКУ ПО ДЕНЬ ЗВIЛЬНЕННЯ.
* НЕ ВОЛОДЄ ЧАСТКОЮ В СТАТУТНОМУ КАПIТАЛI ЕМIТЕНТА.НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТI ЗА КОРИСЛИВI ТА ПОСАДОВI ЗЛОЧИНИ НЕМАЄ.
ПОСАДОВА ОСОБА Член правлiння ЛУНЬОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (паспорт: серiя ЕА номер 777293 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11.01.2001) ПРИЗНАЧЕНА НА ПОСАДУ З 05.07.2012 РОКУ ЗГIДНО ПРОТОКОЛУ ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "ЦУКРОГIДРОМАШ" ВIД 04.07.2012 РОКУ.
* ЗГIДНО НАКАЗУ ПО ПIДПРИЄМСТВУ № 66К ВIД 10.04.2012 РОКУ ПРАЦЮЄ НАЧАЛЬНИКОМ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ З 10.04.2012 РОКУ.
* НЕ ВОЛОДIЄ ЧАСТКОЮ В СТАТУТНОМУ КАПIТАЛI ЕМIТЕНТА. НЕПОГАШЕНОЇ СУДИМОСТI ЗА КОРИСЛИВI ТА ПОСАДОВI ЗЛОЧИНИ НЕ МАЄ.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Качур Герман Миколайович