Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.12.2007
Дата публікації 06.12.2007 15:42:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Голова правління - Сабадаш Володимир Миколайович. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Кузьменко Людмила Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 477128 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.08.1998) звiльнена з посади голови правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. Працювала на займанiй посадi з 20.04.2007 року по 04.12.2007 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0201%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Цибенко Володимир Степанович (паспорт: серiя ЕА номер 640904 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.08.1999) звiльнена з посади члена правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. Працював на займанiй посадi з 20.04.2007 року по 04.12.2007 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Буцковська Наталiя Олексiївна (паспорт: серiя ЕА номер 914862 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.04.2002) звiльнена з посади члена правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. Працювала на займанiй посадi з 20.04.2007 року по 04.12.2007 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0806%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова правлiння Сабадаш Володимир Миколайович (паспорт: серiя ЕВ номер 182737 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 30.11.2007) призначена на посаду голови правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. До призначення на посаду працював - данi вiдсутнi на день складення звiту. Призначено на посаду на невизначений строк - до прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Кузьменко Людмила Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 477128 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.08.1998) призначена на посаду члена правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. До призначення на посаду члена правлiння працювала на посадi голови правлiння з 20.04.2007 року по 04.12.2007 року. Призначено на посаду на невизначений строк - до прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0201%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Срiбняк Iван Степанович (паспорт: серiя НР номер 152765 виданий Новоселицьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 03.01.1997) призначена на посаду члена правлiння згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та протоколу № 3 вiд 04.12.2007року. До призначення на посаду члена правлiння працював на посадi начальника охорони ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" з 2006 року. Призначено на посаду на невизначений строк - до прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Сабадаш Володимир Миколайович Голова правління