Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 24.01.2018
Дата публікації 24.01.2018 15:33:42
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Архангельська, 94
Керівник* Змаженко Сергій Васильович - Генеральний директор. Тел: 0522223708
E-mail* sugargidromash@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
24.01.2018 ПрАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ" виявлено недостовірну інформацію в Повідомленні про відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) від 18.01.2018 року, що розміщена на сайті stockmarket.gov.ua, зокрема:
В змісті повідомлення щодо Вiларiка Бiзнес Корп. правильною вважати наступну інформацію:
18.01.2018 року ПрАТ «ЦУКРОГIДРОМАШ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй юридичної особи за законодавством Сейшельських Островiв Вiларiка Бiзнес Корп., код 177533, мiсцезнаходження: Francis Rachel Str., Sound & Vision House, Suite 1, Second Floor, Victoria, Mae, Seychelles, збiльшився з 10,074540% до 13,178659%. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 3049278 (10%) до 3988807 (13,082369% вiд загальної кiлькостi акцiй) простих iменних акцiй.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович