Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.07.2008
Дата публікації 04.08.2008 10:50:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Голова правління - Сабадаш Володимир Миколайович. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Мазур Анатолiй Володимирович (паспорт: серiя СН номер 859428 виданий Ленiнградським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 16.07.1998) звiльнена з посади згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року). На зазначенiй посадi перебував з 19.05.2006 року. На день проведення зборiв не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Гриненко Тетяна Юрiївна (паспорт: серiя СН номер 859016 виданий Ленiнградським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 14.07.1998) звiльнена з посади згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року). На зазначенiй посадi перебував з 19.05.2006 року. На день проведення зборiв не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Чернега Галина Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 976689 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.09.2002) звiльнена з посади згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року). На зазначенiй посадi перебував з 20.04.2007 року. На день проведення зборiв не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради юридична особа ЗАТ "Насосмаш" ( Код ЄДРПОУ - 24712455 , яку зареєстровано за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська,94) призначена на посаду згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року). Особу призначено термiном на три роки до проведення перевиборних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 76.840%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради юридична особа ТОВ "КУА "ПАРАГОН" (ПНВIФЗТ "ПАРАГОН") ( Код ЄДРПОУ- 34464724, яку зареєстровано за адресою: м. Севастополь, вул. П.Дибенко, б.6) призначена на посаду згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року). Особу призначено термiном на три роки до проведення перевиборних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.00003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Дубонос Валерiй Степанович (паспорт: серiя ЕА номер 742357 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.07.2000) призначена на посаду згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Цукрогiдромаш" (протокол № 1/08 вiд 31.07.2008 року), основне мiсце роботи до призначення на посаду - заступник головного iнженера ТОВ "Епоха". Особу призначено термiном на один рiк до проведення перевиборних загальних зборiв акцiонерiв. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Сабадаш Володимир Миколайович Голова правління