Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 20.04.2008
Дата публікації 06.08.2008 10:50:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Котiков Дмитро Семенович (паспорт: серiя ЕА номер 213833 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.11.1996) звiльнена з посади згiдно рiшення та протокола № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. Працював на данiй посадi 15 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова правлiння Кузьменко Людмила Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 477128 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.08.1998) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. До призначення на посаду голови правлiння працювала на посадi заступника директора з економiчних питань ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш". Строк на який призначено особу - безстроково до переобрання. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0201%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Кузьменко Людмила Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 477128 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.08.1998) звiльнена з посади згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ "Цукрогiдромаш"вiд 20.04.2007 року. Працювала на данiй посадi 2 роки. Волоiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,201%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Берлiнрут Вiктор Iзрайлевич (паспорт: серiя ЕА номер 164059 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.09.1996) звiльнена з посади згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ"Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. Працював на посадi члена правлiння на протязi 2х рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Пустовiт Ольга Сергiївна (паспорт: серiя ЕА номер 932578 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 21.05.2002) звiльнена з посади згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ"Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. Працювала на данiй посадi протягом 2х рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Буцковська Наталiя Олексiївна (паспорт: серiя ЕА номер 914862 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.04.2002) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ"Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. До призначення на посаду працювала на заводi економiстом з 17.09.1997 року. Призначено на термiн - згiдно статуту товариства. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0806%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Чернега Галина Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 976689 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.09.2002) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ"Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. До призначення на посаду працювала на заводi iнженером по працi та заробiтнiй платi з 02.01.2004 року. Призначено на термiн - згiдно статуту товариства. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Каратнюк Микола Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 735809 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.03.2000) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу № 1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗГМ"Цукрогiдромаш" вiд 20.04.2007 року. До призначення на посаду працював на заводi начальником механо - збирального цеху з 01.06.2004 року. Призначено на термiн - згiдно статуту товариства. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович