Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.04.2009
Дата публікації 07.05.2009 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння- начальник служби безпеки Срiбняк Iван Степанович (паспорт: серiя НР номер 152765 виданий Новоселицьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 03.01.1997) звiльнився за власним бажанням з посади начальника служби безпеки з 30.04.2009 (Наказ по підприємстві № 54К від 30.04.2009 року). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згідно Статуту товариства, члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства і мають працювати на підприємстві то Срібняка Івана Степановича звільнено з посади члена правління, обовєязки якого він виконував з 04.12.2007 року по день завльнення.
Посада члена правління вільна до перших загальних зборів акціонерів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович