Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.08.2009
Дата публікації 11.08.2009 17:10:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград,ул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради ЗАТ "Насосмаш" (Код - 24712455, що знаходиться за адресою: м. Кiровоград, вул. Червоногвардiйська, б.94) звiльнена з посади згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). На зазначенiй посадi особа перебувала з 17.03.2009 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 76.840%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради ТОВ "КУА"ПАРАНГОН" (ПВНIФЗТ "ПАРАНГОН") ( Код ЄДРПОУ - 34464724, що знаходиться за адресою: 99028 м.Севастополь, вул. П.Дибенка ,6) звiльнена з посади згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). На зазначенiй посадi особа перебувала з 17.03.2009 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0,000% (1 акцiя). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Каратнюк Микола Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 735809 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.03.2000) звiльнена з посади згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). На зазначенiй посадi особа перебувала з 20.04.2007 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя СН номер 159839 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18.04.1996) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). Попереднє мiсце роботи - ТОВ "Група Iнтер Кар Груп", вiце президент з економiки, особу обрано строком на три роки. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Колота Андрiя Вiкторовича (паспорт: серiя АР номер 065392 виданий Гагарiнським РВ УМВС України в м. Севастополi 18.02.1997) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). Попереднє мiсце роботи - ТОВ "КУА "ПАРАНГОН", директор, особу обрано строком на три роки. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Гриненко Тетяна Юрiївна (паспорт: серiя СН номер 859016 виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.07.1998) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). Попереднє мiсце роботи - ТОВ "Група Iнтер Кар Груп"- начальник фiнансово-економiчного управлiння, особу обрано строком на три роки. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Наглядової ради Осетнюк Тетяна Олексiївна (паспорт: серiя СО номер 182577 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.06.1999) призначена на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2009 року (протокол № 209). Попереднє мiсце роботи - ТОВ "ТД "НАСОСХОЛДИНГ", фiнансовий директор, особу обрано строком на три роки. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович