Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 17.11.2009
Дата публікації 25.11.2009 11:30:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська,94
Керівник* Сабадаш Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0522247490
E-mail* zukrogidromas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.11.2009 року було отримано інформацію від реєстроутримувача, про зміни в реєстрі Публічного акціонерного товариства " Кіровоградський завод гідравлічних машин "Цукрогідромаш":
- Пакет акцій фізичної особи 1 збільшився на 7004054 акцій і становить 7317582 акції, що складає 24,0% статутного капіталу ПАТ;
- Пакет акцій фізичної особи 2 збільшився на 3024253 акції і становить 3180998 акцій, що складає 10,43% статутного капіталу ПАТ;
- Пакет акцій компанії "БІГОТТА ЛІМІТЕД" (Кіпр, м. Нікосія, Кеннеді 8, офіс 101) збільшився на 5729323 акції і становить 5729324 акції, що складає 18,79% статутного капіталу ПАТ;
- Пакет акцій компанії "НІВЕЛ ЛІМІТЕД" (Кіпр, м. Нікосія, Кеннеді 8, офіс 101) збільшився на 7317582 акції і становить 7317583 акції, що складає 24,0% статутного капіталу ПАТ;
- Пакет акцій ТОвариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПАРАНГОН" (м. Севастополь, вул. П.Дибенко, б.6) збільшився на 442165 акції і становить 4421665 акції, що складає 14,5% статутного капіталу ПАТ;
- Пакет акцій Закритого акціонерного товариства "НАСОСМАШ" (Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94) не змінився та становить 2300016 акції, але його частка в статутному капіталі ПАТ зменшилась в зв'язку з додатковим розміщенням акцій та складає7,54% статутного капіталу ПАТ.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Сабадаш Володимир Миколайович